COST 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION

Přírodě blízká řešení pro management vod ve městech

Zahájení projektu: 1.7.2019

Ukončení projektu: 21.10.2022

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

METCENAS   METCENAS, Česká republika

 

Program COST - Circular City Re.Solution

Projekt "Přírodě blízká řešení pro management vod ve městech byl napojen na „COST Aktivitu CA17133 „Circular City Re.Solution", především pak na Pracovní Skupinu WG2: vody v udržitelných městech a WG5: transformační nástroje. Hlavním cílem projektu byla efektivní kombinace „přírodě blízkých řešení" pro prevenci povodní, čištění odpadních vod a zajištění pitné vody, v úzké návaznosti na sociálně ekonomické dopady těchto aktivit ve velkých městech. Projekt byl zaměřen především na přenos zkušeností z Evropy do měst v rozvojových zemích a spolupráci na organizaci interdisciplinární platformy, propojující urbanisty, architekty, projektanty, ekonomy cyklického hospodářství, inženýry a badatele z oblasti společenských a přírodních věd, kteří vyvíjejí systémy umožňující městům vypořádat se s vodohospodářskými problémy, se zapojením účastníků z Hl. m. Prahy a Nepálu – obyvatel Káthmándského údolí.

 

 

V Evropě se umělé mokřady běžně používají jako efektivní a jednoduché přírodě blízké technologie pro čištění komunálních odpadních vod. Jak je tomu ale v Nepálu?

Mít či Nemít (Příběhy kořenových čistíren v Káthmándském údolí)