Land4Flood: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

Zahájení projektu: 1.7.2018

Ukončení projektu: 1.6.2021

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika

 

Partneři:

METCENAS   METCENAS, Česká republika
CzechGlobe   CZECHGLOBE - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Česká republika

 

Projektový leták

Cíle projektu:

Cílem projektu je za spolupráce tří institucí zlepšit organizaci přírodních povodňových opatření využitím systémového přístupu, včetně přírodních, technických, organizačních a socioekonomických aspektů řízení povodňového rizika na soukromé půdě.

 

Program COST - Land4Flood: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

 

Land4Flood film 2018

 

 

Projekt přímo navazuje na akci COST CA16209. Cílem projektu je za spolupráce tří institucí zlepšit organizaci přírodních povodňových opatření využitím systémového přístupu, včetně přírodních, technických, organizačních a socioekonomických aspektů řízení povodňového rizika na soukromé půdě. Mezi konkrétní cíle výzkumu patří (a) modelování a hodnocení proveditelnosti a účinků přírodních opatření jako ochrana před povodněmi na modelových lokalitách v ČR, (b) zřízení komunikační platformy pro odborné hodnocení a šíření informací o protipovodňových opatřeních na soukromé půdě, (c) v souladu se strategiemi EU na posilování spolupráce v redukci rizik s rozvojovými zeměmi provést případové studie v Nepálu. Koncepčním rámcem výzkumných cílů je vytvoření společné znalostní základny a komunikaci mezi vědci, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty v oboru.

Pilotní lokality v Nepálu

město – Káthmándú (řeka Bágmatí) - komunita migrantů na břehu řeky Bágmatí, Káthmándú

 

 

venkov – region Tulsipur (řeka Babai) - povodněmi postižená komunita ve Fulvari a Motipuru, region Tulsipur