COST 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION

Přírodě blízká řešení pro management vod ve městech

Zahájení projektu: 1.7.2019

Ukončení projektu: 21.10.2022

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

METCENAS   METCENAS, Česká republika

 

Program COST - Circular City Re.Solution

Projekt "Přírodě blízká řešení pro management vod ve městech „je napojen na COST Aktivitu CA17133 „Circular City Re.Solution", především pak na Pracovní Skupinu WG2: vody v udržitelných městech a WG5: transformační nástroje. Hlavním cílem projektu je efektivní kombinace „přírodě blízkých řešení" pro prevenci povodní, čištění odpadních vod a zajištění pitné vody, v úzké návaznosti na sociálně ekonomické dopady těchto aktivit ve velkých městech. Projekt je zaměřen především na přenos zkušeností z Evropy do měst v rozvojových zemích a spolupráci na organizaci interdisciplinární platformy, propojující urbanisty, architekty, projektanty, ekonomy cyklického hospodářství, inženýry a badatele z oblasti společenských a přírodních věd, kteří vyvíjejí systémy umožňující městům vypořádat se s vodohospodářskými problémy, se zapojením účastníků z Hl. m. Prahy a Nepálu – obyvatel Káthmándského údolí.
 

Společně s aktivitou CA17133 budeme spolupracovat na vymezení společného jazyka a na porozumění napříč obory a podporovat výzkum s cílem ověřit hypotézu, že „systém cyklických toků, využívající přírodě blízká opatření v oblasti nakládání se živinami a zdroji v rámci městské biosféry, povede k odolnému, udržitelnému a zdravému městskému prostředí".

 

 

Pilotní lokalita v Nepálu

Káthmándú - údolí Káthmándú