HORIZON EUROPE

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Tel: 602 771 783

E-mail: zuzana.boukalova@metcenas.cz

Podpora výzkumných týmů v rámci programu HORIZON EUROPE

Organizace METCENAS, o.p.s. má širokou škálu referencí v projektové sféře, a to díky zkušenostem svých jednotlivých expertů. Ti získali potřebné dovednosti v rámci přípravy a vedení projektů financovaných EU (EUREKA, FP5, FP6, FP7, H2020) a EEA (Norsko). 

Své zkušenosti, dovednosti a znalosti jsme se rozhodli poskytnout dalším výzkumným týmům a MSP – všem, kteří potřebují pomoc s přípravou projektů, jejich organizací a podáním, případně následným vedením a administrativou.

Poskytujeme podporu pro kompletní sestavení projektu, součástí naší podpory je i možnost nejrůznějších školení ušitých přímo na míru a zaměřených na konkrétní problém či tematický okruh, definovaný klientem. Naší specialitou jsou projekty do programu HORIZON EUROPE nebo EUREKA.

Naše vlastní projektová činnost a účast na různých hodnoceních jak projektů, tak programů nám přinesla spoustu zkušeností z obou stran; umíme projekty připravovat i nazírat z pohledu hodnotitelů.

Sami jsme úspěšně realizovali projekty nejen pro české zadavatele, jako jsou Technologická agentura ČR, Ministerstvo životního prostředí, Státní Fond ŽP a Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i zahraniční organizace / programy, mezi které patří COST, EUREKA, FP6, FP7, HORIZON 2020 a EEA.

Nabídka školení:

Všechna námi poskytovaná školení mohou být jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Přijet můžete Vy za námi nebo my za Vámi. Možnosti školení jsou např. následující:

  • Příprava projektu a jeho úspěšné podání
  • Jak se stát partnerem/koordinátorem projektu pro HORIZON EUROPE
  • Hodnocení projektů pro programy HORIZON EUROPE, EUROSTARS, COST.