EcoAdvance

(Assessing and Consolidating Recent Advances on Freshwater Ecosystem Restoration) 

A coordination and Support Action

Call: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-09 — Assessing and consolidating recent advances on freshwater ecosystem restoration

 

Zahájení projektu: srpen 2022

Ukončení projektu: leden 2025

 

Kontaktní osoba za METCENAS

RNDr. Zuzana Boukalová

Tel: +420 602 771 783

E-mail: zuzana.boukalova@metcenas.cz

 

EcoAdvance je projekt financovaný rámcovým programem pro výzkum Horizont Evropa. Jeho hlavním cílem je konsolidovat nedávný vědecký pokrok v oblasti obnovy sladkovodních ekosystémů a identifikovat úspěšná řešení v celé Evropě.

Projekt pomůže odpovědět na následní ústřední otázky:

  • Jaké úspěchy lze aplikovat i v jiných podmínkách?
  • Existují klíčové faktory, které se všeobecně uplatňují v případě inovačních projektů, úspěšných v oblasti obnovy sladkovodních ekosystémů?
  • Jak lze zajistit správné vynaložení zdrojů při revitalizaci? Má smysl za vytipovaná řešení „utrácet" peníze, čas a úsilí?

EcoAdvance identifikuje projekty obnovy ekosystémů napříč Evropou, a představí různé úspěšné scénáře a situace podle zemí a regionů.

Identifikací a předváděním úspěšných řešení, EcoAdvance zajistí podporu pro vědce a rozhodovací orgány, čelící některým výzvám, které byly již úspěšně zvládnuty za jiných nebo podobných podmínek v minulosti.

 

Kick-off projektu EcoAdvance proběhl 12. a 13. září 2022 v L'Ecuela, 1845 Route de la Villaz, Les Onchets,  74430 St Jean D'Aulps, Francie

Partneři:

Samui France sarl, Francie (koordinátor), www.samuifrance.com
 
 
 
Centre for Ecological Research, Maďarsko, www.ecolres.hu
 
 
 
METCENAS, Česká republika, www.metcenas.cz
 
 
Universität für Bodenkultur Wien, Rakousko, www.boku.ac.at
 
 
 
Posy Global, Israel, www.posyglobal.com