FP 7 projekt

Zahájení projektu: červen 2013

Ukončení projektu: duben 2015

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

Samui France - Samui France, Francie

Partneři:

METCENAS   - METCENAS, Česká republika

Universidad Politécnica de Cartagena   - UPCT, Španělsko

Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt  - DLR, Německo

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  - MINCyT, Argentina

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica  - CONICYT, Chile

Departamento Administrativo de ciencia, tecnología e innovación - COLCIENCIAS, Kolumbie

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  - CONACYT, Mexiko

Environmental Research Institute  - IVL, Švédsko

WAITRO – CARIRI  - CARIRI, Trinidad a Tobago

Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology - Fraunhofer, Německo

Inter American Institute for Global Change Research  - IAI, Brazílie

Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF)  - HZDR, Německo

Centro de Investigación Cientifico Technológico para la Mineria  - CICITEM, Chile

ENSOCIO-LAC: strategická a dlouhodobě udržitelná vědecko-výzkumná spolupráce mezi  EU a Latinskou Amerikou zahrnující aktivity pro podporu udržitelnosti klimatu a efektivní využití zdrojů a surovin (Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials)

Rámcový program 7 – Koordinace podpůrných akcí

Trvání projektu: 1.5. 2013 – 30.4. 2015

Projekt ENSOCIO-LAC vznikl jako podpora pro utvoření a udržení dlouhodobé vědecké spolupráce mezi zeměmi EU a Latinské Ameriky i Karibiku (LAC) a to v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně v otázkách klimatických změn a efektivního využití přírodních zdrojů a surovin. Jedním z cílů ENSOCIO-LAC je zlepšit informovanost o využitelnosti výsledků jednotlivých výzkumných projektů uskutečněných v této oblasti. Toho by mělo být dosaženo díky vzájemné spolupráci již existujících projektů financovaných z různých zdrojů a kooperaci mezi konečnými uživateli, průmyslovým sektorem a vědci.

Těchto cílů projekt  ENSOCIO-LAC dosahuje pomocí následujících kroků:

 • Zhodnocení všech možností pro spolupráci a získání finančních prostředků (WP2)
 • Akce zabývající se změnami klimatu (WP3)
 • Akce zaměřené na efektivní využití přírodních zdrojů (WP4)
 • Akce zaměřené na využití suroviny (WP5)
 • Návrhy na vzájemnou spolupráci a novinky ve strategii a financování (WP6)
 • Vzájemná spolupráce, komunikace a informovanost (WP7)

Díky svým dosavadním výsledkům bude ENSOCIO-LAC podporovat realizaci podpůrných aktivit schválených na zasedání EU-LAC v Madridu v roce 2010 v rámci JIRI (Joint Initiative for Research), která byla ustavena za účelem navázání a upevnění spolupráce mezi jednotlivými regiony EU a LAC, a to na všech úrovních.

V rámci JIRI by spolupráce EU-LAC měla zahrnovat jak akce krátkodobého charakteru, tak iniciativy, kde se počítá s delším časovým obdobím pro jejich uskutečnění. Celá spolupráce by měla proběhnout na všech úrovních včetně schůzek organizovaných Evropskou komisí.

Očekávané výsledky projektu:

 • Zjištění nejvhodnějších oblastí pro spolupráci a doporučení týkající se seminářů WP3/4/5 konaných v Cancúnu v Mexiku  ve dnech 30.6.-2.7. 2014
 • Zpráva hodnotící možnosti spolupráce mezi EU a LAC z hlediska účastnících se institucí, kulturních rozdílů a lidských zdrojů
 • Zavedení „Online Networking Platform", která má zajistit výměnu informací a sdílení výsledků mezi jednotlivými projekty a dalšími akcemi a propagaci celé spolupráce
 • Zpráva zabývající se výsledky mezinárodního semináře: možná spolupráce mezi EU a LAC v oblastech: Urban and Rural Water, Biodiversity, Land Use, and Climate Services and Raw Materials.

Další pořádané akce:

 • Vytvoření plánu pro spolupráci jednotlivých regionů v návaznosti na semináře WP3, 4 a 5 a porovnání výsledků a informací, které tyto semináře poskytly.
 • Propojení projektů EU a LAC a navázání spolupráce mezi projekty zabývajícími se ochranou životního prostředí a dalšími akcemi zaměřenými na řešení klimatické změny, efektivní využití zdrojů a surovin.
 • Podpora případné budoucí spolupráce mezi organizacemi EU a LAC zaměřená na získání finančních zdrojů pro nově se utvářející společné aktivity.
 • Uspořádání dvoudenního semináře, který se bude konat v Berlíně v Německu v březnu 2015. Seminář se zaměří na shrnutí dosavadních poznatků a výsledků, které ukáží strategii nadcházejícího společného výzkumu EU a LAC ve zvolených tematických okruzích.
 • „Formulating Recommendations for the EU and Funding Institutions": jednodenní seminář pořádaný v Bruselu, kde budou formulována doporučení pro organizace EU účastnící se EU-LAC a kde bude ukázáno, že tato doporučení jsou v souladu s politikou EU ve vědě a výzkumu.

Webové stránky projektu: http://www.ensocio-la.eu