FATIMA

H2020 projekt

http://fatima-h2020.eu

Zahájení projektu: únor 2015

Ukončení projektu: březen 2018

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

  UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA, Španělsko

 

Partneři:

  INSTITUTO TECNICO AGRONOMICO PROVINCIAL SA, Španělsko
    ALIARA AGRÍCOLA S.L., Španělsko
  ARIESPACE SRL, Itálie
  ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, Itálie
  CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, Itálie
    Doiseco Unipessoal Lda, Portugalsko
  STICHTING VU-VUMC, Nizozemí
  INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, Francie
  METCENAS, Česká republika
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., Česká republika
  BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER, Lotyšsko
  MOUSEIO GOULANDRI FYSIKIS ISTORIAS , Řesko
  NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH FOUNDATION, Řecko
  AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, Řecko
    RED COAST International EOOD, Bulharsko
  DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A., Řecko
  UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN, Rakousko
  OSTERREICHISCHE AGENTUR FÜR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT, Rakousko
    SIGMA GEOTECHNOLOGIE, Německo
  Uluslararasi Tarimsal Arastirma ve Egitim Merkezi, Turecko
  EA-TEK ULUSLARARASI ARASTIRMA GELISTIRME MUHENDISLIK Y AZILIM VE DANISMANLIK LI, Turecko
    MINERVA CONSULTING & COMMUNICATION, Belgie

 

FATIMA (Zemědělské nástroje pro řízení dodávek živin a vody / FArming Tools for external nutrient Inputs and water Management)

Výzva:  H2020-SFS-02a-2014

Typ aktivity: RIA

Číslo projektu: SEP-210177428

Trvání projektu: 1. 2. 2015 - 31. 7. 2018 (42 měsíců)

Fatima je arabské ženské jméno. Znamená "jedinečná".

Všeobecný cíl a vize:

Vytvoření inovačních a nových zemědělských nástrojů a služeb, které pomohou sektoru intenzivního zemědělství optimalizovat řízení dodávek (živin a vody) a produktivitu. Vize projektu je propojit udržitelnou produkci plodin s poctivou ekonomickou konkurenceschopností. 

FATIMA - Pilotní lokalita Dehtáře - video

FATIMA nabízí komplexní strategii pro optimalizaci řízení dodávek (živin a vody) a výnosů tím, že

 • využívá špičkových agronomických poznatků, agronomické modelování plodin, informací a kosmické technologie, a poskytuje tak pěstiteli snadno zužitkovatelné a aktuální informace o časové a prostorové variabilitě/různorodosti nároků plodin,
 • zahrnuje širokou škálu přímých praktických aplikací od vysoce precizního pěstování velmi hodnotných plodin po praktiky vracení organických látek do půdy včetně příslušných koncepčních řešení,
 • obsahuje i socioekonomické vyhodnocení rozsahu aplikací,
 • rozšiřuje koncept technologie variabilní aplikace na rozsáhlé oblasti a zemědělské podniky s nízkou technologickou úrovní,
 • je snadno využitelný pro širokou škálu zemědělských podniků (ať už mají nebo nemají přístup k moderní technice) prostřednictvím nástrojů, které vytvářejí přímé spojení k uživatelům/zemědělcům i spojení mezi nimi,   
 • navrhuje inovační koncepční nástroje pro udržitelnou produkci plodin, která v součinnosti s inovačními technologiemi a participativními přístupy uspíší přechod k udržitelným zemědělským systémům.

  

Přínosy projektu:

 • Umožňuje rychlý pokrok k "preciznímu zemědělství dostupnému pro rozsáhlé oblasti" a významně napomáhá tomu, aby se zemědělství stalo výnosnějším a udržitelnějším (snížení dodávek a zvýšení výnosů na rozsáhlých plochách, výrazné zlepšení poměru nákladů a výnosů ze socioekonomického a ekologického hlediska);
 • Efektivní zhodnocení financí (v návaznosti na dřívější i současné iniciativy);
 • Holistická/integrovaná/komplexní, a přesto praktická strategie o 5 úrovních/stránkách;
 • Pragmatický přístup, ovšem založený na spolehlivé a špičkové vědě a technologii, procházející napříč obory;
 • 8 poloprovozů, strategicky vybraných tak, aby pokryly hlavní plodiny v evropském intenzivním zemědělství, vysoká účinnost;
 • Konsorcium spojuje špičkové odborníky, klíčové uživatele, průkopnické a dynamické malé a střední podniky...