Zajištění zdroje podzemní vody pro komunitu Buddha Nagar Toll Ward, Shankhamul; Kathmandu, NEPÁL

Projekt „Zajištění zdroje podzemní vody pro komunitu Buddha Nagar Toll Ward, Shankhamul; Kathmandu, Nepál", financovaný ze zdrojů Ministerstva Životního Prostředí ČR proběhl pod vedením organizace METCENAS o.p.s. v prosinci 2011 a lednu 2012 a úspěšně splnil svůj cíl: zajistil dostatečný zdroj pitné vody (0,7 l/s) pro komunitu. Zdroj byl dne 13.1. 2012 zkolaudován a předán zástupci KMC, které na lokalitě reprezentoval vedoucí Environmentální Divize, Rabin Man Shrestha. Vybudování zdroje pitné vody, zajištění akumulačních nádob a následný Workshop výrazně zlepšilo životní podmínky obyvatel squatu a zajistilo dostatečné zásoby pitné vody i v době sucha.

Pár slov o historii akce:

Komunita squatterů Buddha Nagar Toll Ward vznikla na břehu řeky Bágmatí v roce 1973. V té době pro pitné účely využívala povrchovou vodu z řeky. Díky postupnému zhoršování její kvality vlivem zavlečené kontaminace a vypouštění odpadních vod města Kathmandu přešla postupně na využívání stávající hloubené, vyskružené studny na břehu řeky Bágmatí, tato studna je na lokalitě zhruba od roku 2005 a vždy sloužila jako zdroj po přečištění kvalitní pitné vody v množství, které dostačovalo nejen pro místní komunitu (104 domácností), ale i pro náhodné uživatele a členy některých okolních komunit (tedy celkem odhadem 1000 domácností). V únoru 2011 v době kdy město Kathmandu v rámci opravy pilířů nedalekého mostu a stabilizace koryta řeky Bágmatí postavilo dočasné zábrany v řece, došlo k povodni a zaplavení studny kontaminovanou vodou z řeky Bágmatí. Od té doby se díky vysokému znečištění studna nevyužívá jako zdroj vody (ani pro užitkové účely) a je uzamčena. Komunita dočasně přijala náhradní řešení zásobování pitnou vodou, které bylo ale dlouhodobě neudržitelné (nákup pitné vody). Udržitelné řešení zajistila až organizace METCENAS o.p.s. za úzké spolupráce s MŽP ČR.