Podpora výzkumných týmů v rámci programu HORIZON 2020Organizace METCENAS má širokou škálu referencí v projektové sféře, a to díky zkušenostem svých jednotlivých expertů. Ti získali potřebné dovednosti v rámci přípravy a vedení projektů financovaných EU (EUREKA, FP5, FP6, FP7) a EEA (Norsko).  V roce 2015 navíc METCENAS začíná s realizací dalších dvou nových projektů pro program HORIZON 2020.

Své zkušenosti, dovednosti a znalosti jsme se rozhodli poskytnout dalším výzkumným týmům a MSP – všem, kteří potřebují pomoc s přípravou projektů, jejich organizací a podáním, případně následným vedením a administrativou.

Poskytujeme podporu pro kompletní sestavení projektu, součástí naší podpory je i možnost nejrůznějších školení ušitých přímo na míru a zaměřených na konkrétní problém či tematický okruh, definovaný klientem.

Naše vlastní projektová činnost a účast na různých evaluacích jak projektů, tak programů nám přinesla spoustu zkušeností i s tím, jak na projekty nahlíží hodnotitelé.

Sami jsme úspěšně realizovali projekty nejen pro české zadavatele, jako jsou Technologická agentura České republiky, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i zahraniční organizace, mezi které patří FP6-FP7, HORIZON 2020 a EEA.

 

Pro více informací nás kontaktujte na čísle +420 602 771 783 nebo nám napište:

Nabídka školení:

Všechna námi poskytovaná školení mohou být jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Přijet můžete Vy za námi nebo my za Vámi. Možnosti školení jsou např. následující:

  • Příprava projektu a jeho úspěšné podání
  • Jak se stát partnerem/koordinátorem projektu pro HORIZON 2020
  • Hodnocení projektů pro HORIZON 2020.