Sledování stavu hrází

Název zakázky: Geofyzikální monitoring pobřežních protipovodňových hrází v oblasti Humber Estuary, UK.

Zadavatel: HR Wallingford, Ltd.

Trvání: I. fáze: 2014 - 2015, II. fáze: 2016 - 2017 (Humber)

Zadavatel: Environmental Agency UK

Trvání: III. fáze : 2018 - jarmí a podzimní terénní kampaň (řeka Trent)

Odpovědný řešitel: Ing. Filip Čejka

Anotace:

Hlavním úkolem zakázky bylo zjištění stavu a vnitřní struktury protipovodňových hrází v estuáru řeky Humber a v okolí měst Leeds a York ve Spojeném království metodami geofyzikálního průzkumu. Aktivita byla iniciována jako reakce na rozsáhlé příbojové vlny v roce 2013, při kterých došlo k přelití některých hrází a jejich částečnému poškození. Výsledky geofyzikálního měření poskytují informace, které mohou být následně použity pro různé aktivity, například

- přípravu plánu prací pro následný inženýrskogeologický průzkum

- přípravu plánu oprav a dalších údržbových prací

- revizi/aktualizaci povodňových modelů v povodí s využitím informací o míře homogenity hrázních těles a jejich vnitřní materiálové struktuře

- vyhodnocení konstrukce hrází, především určení, zda došlo k jejich sesedání, které mohlo mít vliv na zhroucení některých z nich

Geofyzikální průzkum byl prováděn v I. fázi v letech 2014 - 2015, ve II. fázi v letech 2016 - 2017 a ve III. fázi v roce 2018 v rámci rozsáhlého projektu aktualizace křivek pravděpodobnosti porušení zemních protipovodňových hrází na březích řeky Humber a GMS měření na řece Trent.

Informace o průběhu zakázky