USOR

Zahájení projektu: červenec 2021

Ukončení projektu: prosinec 2023

Kontaktní osoba za METCENAS:

doc. Jan Těšitel

E-mail: jan.tesitel@metcenas.cz

 

Partneři:

USOR - Ultrasonic well rehabilitation and water treatment

Trvání projektu: 1.7.2021 – 31.12.2023

Hlavním cílem projektu je vývoj zařízení pro mechanickou regeneraci vodárenských jímacích vrtů, založeném na principu emise ultrazvukové vlny. Technologie bude aplikována v rámci odlišných principů mechanismu generování ultrazvukových vln a v různých aplikacích.

Projekt bude uplatňovat expertní znalosti partnerů na bilaterální úrovni v oboru realizace, testování a regenerace vodárenských jímacích vrtů (VODNÍ ZDROJE, a.s.), generování ultrazvuku a aplikace jeho mechanického účinku (SONIC TECHNOLOGIES, GmbH.) a vědeckých znalostí na poli hydrologie a hydrauliky podzemní vody, zároveň v oblasti spolupráce s konečnými uživateli (METCENAS, s.r.o.). V rámci projektu bude zkoumán disruptivní účinek ultrazvukové vlny na minerální inkrusty a bakteriální povlaky (biofilmy) v prostředí výstroje a obsypu vodárenských jímacích vrtů, v další fázi rovněž potenciál pro rozrušení velkých molekul při specifické úpravě surové a odpadní vody (farmakologické znečištění, hormony…apod.).

Specifickým cílem projektu je aplikovaný výzkum regenerace vodárenských jímacích vrtů pomocí mechanického účinku ultrazvuku, a to v otázce technického vybavení i metodiky provedení.

Výsledkem projektu budou funkční regenerační sestavy, použitelné v provozních podmínkách, metodika regenerace vodárenských jímacích vrtů ultrazvukem a výsledky testů ve smyslu účinku na různé konstrukce, použité materiály, provozní, hydraulické a hydrogeologické podmínky.

 

Regenerační sestava pro vodárenské jímací vrty

 

Koncept sestavy laboratorního fyzikálního modelu