SMART WATER

Zahájení projektu: srpen 2021

Ukončení projektu: červen 2022

Kontaktní osoba za METCENAS:

Ing. Pavel Míšek

E-mail: pavel.misek@metcenas.cz

 

SMART WATER  je zaměřený na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v rámci snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Díky svým aktivitám projekt zajistí zlepšení kompetencí cílových skupin v environmentální oblasti a naváže na udržitelný regionální rozvoj a ochranu vod v ČR.

Trvání projektu2. 8. 2021 – 30. 6. 2022

SMART WATER se zaměřuje na 4 typy aktivit:

  • Tvorbu odborných a populárně-naučných výstupů: krátkých filmů a edukativních bloků v populárně vědeckém pořadu Meteor na Českém rozhlasu Dvojka, vysvětlujících nejširší veřejnosti pojem mikropolutantů, jejich chování v životním prostředí a možnosti jejich eliminace.
  • Vznik populárně naučné publikace pro širokou veřejnost s názvem „Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí".
  • Organizaci sady 5 seminářů a přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
  • Diseminační kampaně na zvyšování povědomí o projektu SMART WATER a jeho aktivitách.
Chcete se zapojit? Máte zájem se účastnit našich seminářů? Prosím kontaktujte nás na e-mailu: pavel.misek@metcenas.cz

 

 
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.
 

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

V Populárně vědeckém pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu již byly odvysílány dva bloky:

Je možné se otrávit minerální vodou? (vysíláno 9. října 2021)

Jsou řeky plné léčiv? (vysíláno 11. prosince 2021)

 

Vydali jsme první sadu letáčků o programu SMART WATER:

Letáček ke stažení ve formátu PDF