METCENAS, o.p.s.

byla založena v roce 2011 jako nezávislá nezisková mezinárodní výzkumná a vzdělávací instituce zaměřená na technickou a výzkumnou spolupráci středoevropských zemí s třetími zeměmi (Balkánem, Jižní Asií a Latinskou Amerikou). Tématické zaměření činností je především na změnu klimatu, integrované hodnocení životního prostředí, riziko vlivu povodní a efektivitu využívání přírodních zdrojů. METCENAS díky svým vazbám na výzkumný sektor a na odborníky z praxe poskytuje široké spektrum praktických a poradenských služeb.

  

 

ENSOCIO LA FATIMA FloodProBE FREEWAT LaPlaNt Kathmandu
 

Naše služby

• Nezávislý výzkum a vývoj v oblasti klimatické změny, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, vodního hospodářství a ochrany před následky povodní

• Nezávislé odborné posudky, školení, zajištění odborné spolupráce, transfer znalostí a využití vlastních odborníků společnosti

• Cílené školení a vzdělávání v oblasti životního prostředí zaměřené především na instituce veřejné správy

• Tvorba národních srovnávacích dokumentů určených např. pro přeshraniční srovnávání

• Sjednocování metodik hodnocení životního prostředí, hodnocení politik, nástrojů a monitoringu životního prostředí včetně analýzy stavu životního prostředí a jejich publikace

Vytvoření a rozvoj platforem pro vzájemnou spolupráci středoevropských a třetích zemí a sdílení znalostí a odborností v oblasti hodnoocení životního prostředí, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a výhledů budoucího vývoje stavu životního prostředí


 

 

  • Položky

Přírodně blízká řešení /Nature based solutions

Obecné

Projekt Přírodně blízká řešení pro management vod ve městech (v rámci COST Akce 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION) zahájil terénní výzkum v Nepálu – v oblasti Káthmándského údolí.

Natural Based Solutions for water management in cities project (under COST Activity 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION): the field campaign in Nepal – Kathmandu valley started.

Land4Flood

Obecné

Projekt COST aktivity CA 16209 Land4flood dokončuje terénní výzkum v Nepálu – oblasti Tulsipur a Káthmándské údolí.

COST project CA 16209 Land4flood is finalising the field campaign in Nepal – Tulsipur and Kathmandu valley areas.