METCENAS, o.p.s.

byla založena v roce 2011 jako nezávislá nezisková mezinárodní výzkumná a vzdělávací instituce zaměřená na technickou a výzkumnou spolupráci středoevropských zemí s třetími zeměmi (Balkánem, Jižní Asií a Latinskou Amerikou). Tématické zaměření činností je především na změnu klimatu, integrované hodnocení životního prostředí, riziko vlivu povodní a efektivitu využívání přírodních zdrojů. METCENAS díky svým vazbám na výzkumný sektor a na odborníky z praxe poskytuje široké spektrum praktických a poradenských služeb.

  

 

ENSOCIO LA FATIMA FloodProBE FREEWAT LaPlaNt Kathmandu
 

Naše služby

• Nezávislý výzkum a vývoj v oblasti klimatické změny, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, vodního hospodářství a ochrany před následky povodní

• Nezávislé odborné posudky, školení, zajištění odborné spolupráce, transfer znalostí a využití vlastních odborníků společnosti

• Cílené školení a vzdělávání v oblasti životního prostředí zaměřené především na instituce veřejné správy

• Tvorba národních srovnávacích dokumentů určených např. pro přeshraniční srovnávání

• Sjednocování metodik hodnocení životního prostředí, hodnocení politik, nástrojů a monitoringu životního prostředí včetně analýzy stavu životního prostředí a jejich publikace

Vytvoření a rozvoj platforem pro vzájemnou spolupráci středoevropských a třetích zemí a sdílení znalostí a odborností v oblasti hodnoocení životního prostředí, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a výhledů budoucího vývoje stavu životního prostředí


 

 

  • Položky

Pandemie COVID 19 v Nepálu / Pandemic of COVID 19 in Nepal

Obecné

Nepálský „lockdown“ postihl všechny a nejhůře ty nejchudší. Například rodiny migrantů z celého Nepálu, seskupené v Káthmándú do 74 nelegálních komunit. Většina z nich osídlila bez povolení obecní půdu – ovšem v povodňových oblastech.

Lockdown has affected everyone, and most severely the poorest. As an example, migrant families can be mentioned, grouped into 74 illegal communities in Kathmandu, the majority of which are located in flood-prone areas on municipal land, which they settled without permission upon their arrival in the city.

Přírodně blízká řešení /Nature based solutions

Obecné

Projekt Přírodně blízká řešení pro management vod ve městech (v rámci COST Akce 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION) zahájil terénní výzkum v Nepálu – v oblasti Káthmándského údolí.

Natural Based Solutions for water management in cities project (under COST Activity 17133 CIRCULAR CITY RE.SOLUTION): the field campaign in Nepal – Kathmandu valley started.

Land4Flood

Obecné

Projekt COST aktivity CA 16209 Land4flood dokončuje terénní výzkum v Nepálu – oblasti Tulsipur a Káthmándské údolí.

COST project CA 16209 Land4flood is finalising the field campaign in Nepal – Tulsipur and Kathmandu valley areas.