SMART WATER

Zahájení projektu: srpen 2021

Ukončení projektu: červen 2022

Kontaktní osoba za METCENAS:

Ing. Pavel Míšek

E-mail: pavel.misek@metcenas.cz

SMART WATER  je zaměřený na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v rámci snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Díky svým aktivitám projekt zajistí zlepšení kompetencí cílových skupin v environmentální oblasti a naváže na udržitelný regionální rozvoj a ochranu vod v ČR.

 

Trvání projektu2. 8. 2021 – 30. 6. 2022

SMART WATER se zaměřuje na 4 typy aktivit:

  • Tvorbu odborných a populárně-naučných výstupů: krátkých filmů a edukativních bloků v populárně vědeckém pořadu Meteor na Českém rozhlasu Dvojka, vysvětlujících nejširší veřejnosti pojem mikropolutantů, jejich chování v životním prostředí a možnosti jejich eliminace.
  • Vznik populárně naučné publikace pro širokou veřejnost s názvem „Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí".
  • Organizaci sady 5 seminářů a přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
  • Diseminační kampaně na zvyšování povědomí o projektu SMART WATER a jeho aktivitách.
Chcete se zapojit? Máte zájem se účastnit našich seminářů? Prosím kontaktujte nás na e-mailu: pavel.misek@metcenas.cz

 

 
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.
 

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Vydali jsme druhý krátký film:

Je třeba se bát znečištění vody, o kterém jsme donedávna neměli ani tušení?

 

Dne 16. června 2022 proběhl v Praze závěrečný seminář projektu SMART WATER:

Zavádění přírodě blízkých technologií ve městech: praktické příklady z ČR a třetích zemí (Nepál)

V rámci semináře byl promítán film:

Kdo se stará? Aneb umělé mokřady v praxi

 

Dne 16. června 2022 proběhl v Praze další seminář projektu SMART WATER:

Zavádění přírodě blízkých technologií ve městech: praktické příklady z ČR a třetích zemí (Nepál)

přednášející:
doc. Jan Těšitel (AMBIS vysoká škola, a. s.)
prof. Jaroslav Macháček (VŠE Praha)
RNDr. Zuzana Boukalová (VODNÍ ZDROJE, a.s., METCENAS o.p.s.)

Seminář proběhne dne 16. června 2022 od 10:00

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, III. patro – Nová budova, konferenční místnost číslo 350

vstup volný

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

Dne 9. června 2022 proběhl v Ostravě další seminář projektu SMART WATER:

Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí „Emerging pollutants"

přednášející: doc. Zbyněk Hrkal (hydrogeolog, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, autor detektivních románů, cestovatel, spisovatel literatury faktu)

Seminář proběhne dne 9. června 2022 od 10:00

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, místnost UA4, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba

vstup volný

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

Vydali jsme třetí sadu letáčků programu SMART WATER o přípravě dvou krátkých filmů:

Letáček ke stažení ve formátu PDF

 

Dne 9. května 2022 proběhl v Plzni další seminář projektu SMART WATER:

Identifikace nových znečišťujících látek ve vodním prostředí a znečištění vod farmaky a mikropolutanty

Seminář je organizován pod záštitou Dr. Michala Kepky (katedra geomatiky FAV ZČU)

přednášející: doc. Zbyněk Hrkal (hydrogeolog, vědecký pracovník, cestovatel, spisovatel a vysokoškolský pedagog)

Seminář proběhne dne 9. května 2022 od 13:30 do 15:30

Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd (FAV), místnost UN-656, Technická 8, 301 00 Plzeň

vstup volný

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

Vydali jsme druhou sadu letáčků programu SMART WATER o semináři v Třeboni:

Letáček ke stažení ve formátu PDF

 

Dne 9. března 2022 proběhl v Třeboni seminář projektu SMART WATER:

Vliv lidské činnosti na kvalitu vod v kontextu regionu. „Success story" biosférické rezervace Třeboňsko

Seminář proběhl v salonku restaurace Šupina a Šupinka v Třeboni, součástí byla procházka po hrázi rybníka Svět s výkladem (RNDr. Miroslav Hátle, CSc.)

Přednášky:

RNDr. Miroslav Hátle, CSc. (AOPK ČR): Historie, problémy a současnost Biosférické rezervace Třeboňsko – vliv lidské činnosti na kvalitu vod v regionu

Mgr. David Stella Ph.D. (CzechGlobe): „Success story" projektu LIFE Jedna příroda

 

doc. Jan Těšitel (ČZU): Kulturní a sociologické aspekty ochrany životního prostředí a povrchové vody v biosférické rezervaci Třeboňsko (projekt CULTIVATE)

 

V pořadu Studio Leonardo na Českého rozhlasu Plus byl odvysílán další edukativní blok:

O znečištění vody léky jsme donedávna nevěděli. A zatím nevíme co s tím, přiznává hydrogeolog Hrkal (vysíláno 5. února 2022)

 

 

Vydali jsme publikaci:
Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí

Publikace Existuje čistá voda? ke stažení ve formátu PDF

 

Vydali jsme první sadu letáčků o programu SMART WATER:

Letáček ke stažení ve formátu PDF

 

V Populárně vědeckém pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu již byly odvysílány dva bloky:

Je možné se otrávit minerální vodou? (vysíláno 9. října 2021)

Jsou řeky plné léčiv? (vysíláno 11. prosince 2021)